×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

نظریه‌ مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


آیین دادرسی کیفری بخش 2


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش اول


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره 500 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعتبار دادنامه‌های قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیرمنقول


رأی شماره 414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صورت مجلس تفکیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می‌شود و درخواست ابطال صورت مجلس بدون طرف دعوی


رأی وحدت رویه شماره 726 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال


رأی شماره 247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری


رأی شماره‌های 525 و 526 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری


قانون مدیریت خدمات کشوری (1)


رأی وحدت رویه شماره 700 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص نحوة نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضائی بخش


رأی شماره762 مورخ 7 12 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان تملک باغات به استناد قانون زمین شهری


صدور حکم به انحلال کمیسیون ماده صد قانون شهرداری


صدور اجرائیه از دادگاه مبنی بر محکومیت و الزام مالک فعلی پلاکهای مارالذکر به انتقال رسمی ملک بنام انتقال گیرنده ، مجوز مطالبه بهای ملک از دستگاه اجرائی طرح عمرانی نیست


کلاهبرداری بطریق انتقال مال غیر


تقدم وسایل تقلبی برتحصیل وتصاحب مال غیراز شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری است


مشتکی عنهما در محل برف انداز وی مبادرت به احداث ساختمان نموده اندومانع ازبرف اندازی وی شده اندوراه دیگری برای ریختن برف بام اسطبل خود ندارد


عمل او با ماده 117 قانون ثبت منطبق نیست و با ماده اول قانونی مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 انطباق دارد


باتهام اخذ رشوه به تحمل یکسال حبس تعزیری و شش ماه انفصال از خدمات دولتی و تادیه مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی معادل مبلغ مورد ارتشا و رد آن مبلغ محکومیت حاصل نموده است


تجدید نظرخواهی از آراء محاکم حقوقی 2 در صلاحیت دادگاههای عمومی قرار دارد - دادگاه تجدید نظر استان مرجع بازنگری در آراء صادره از محاکم عمومی و لاغیر