×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی


و بند 1 مصوبه مورخ 22 9 1389 شورای عالی بیمه از تاریخ تصویب


تصویب‌نامه درخصوص اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری برای استقرار صنایع نوین


قانون بودجه سال 92 بخش 2


قانون بودجه سال 1392 کل کشوربخش اول


قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان


قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان


آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش2)


آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش1)


سند جامع توسعه هوافضای کشور


قانون بودجه سال 1391 کل کشور


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن


قانون الحاق تشریفات (پروتکل) آمادگی، واکنش و همکاری منطقه‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر


آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی


عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک


قانون اصلاح ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت


قانون امور گمرکی (بخش 1)