×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

رأی شماره‌های 490 ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مالکان قسمتهای اختصاصی آپارتمانها حق بهره‌برداری اختصاصی ازقسمتهای مشترک را ندارند


رأی شماره 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار


بخشنامه شماره 100 45266 9000- 25 11 1391


رأی شماره 261 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال انتخاب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی توسط هیأت امناء صندوق و همچنین ابطال انتصاب وی به این سمت توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی


رأی شماره‌های 139ـ 138 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه 168692 ت36959هـ ـ 16 12 1385 هیأت وزیران


دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری


قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)


رأی شماره 105 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری از دو صندوق بلامانع است


رأی شماره 912 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ایجاد محدودیت و لحاظ سقف سنی برای متقاضیان عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان غیرقانونی می‌باشد


رأی شماره233 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به صدور مجوز جهت دایره شماره گذاری بابت پلاک نمودن خودرو نسبت به کسانی که در ایمان تاکسی پایتخت ثبت نام کرده‌اند


رأی شماره 305، 306، 307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 10 32055 مورخ 29 5 1385 مدیریت منابع آب ایران


قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) (بخش اول)


رأی شماره 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رد شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت از طرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی


رأی شماره 1291 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص زمان شمول مقررات حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالا به صورت ورود موقت


آیین‌نامه معاملات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادر تخصصی)


اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری


اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک


آیین نامه بند « و » ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه سازمان برق تهران