×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 4


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره 452 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت


قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


آئین دادرسی کار


دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی


قانون حمایت خانواده


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق


رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است


قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد


قانون نظارت بر رفتار قضات


رأی شماره 256 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه تنظیمی فیمابین ادارات کار و تأمین اجتماعی استان گیلان در عدم برقراری بیمه بیکاری خبازان


تصمیمات سومین جلسه مورخ 7 4 1390 شورای عالی سینما


قانون نظارت بر رفتار قضات


قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی


بخشنامه شماره 100 48334 9000


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بخش چهارم


قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات