×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید اندیشه


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پردیس


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید پرند


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید هشتگرد


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید عالیشهر


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهاجران (امیرکبیر


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید سهند


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلبهار


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامشار


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید رامین


اساسنامه شرکت عمران شهر جدید علوی


رأی شماره 619 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تبصره ماده یک آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی،موضوع مصوبه شماره 120308 ت39725ک ـ 17 7 1387 وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصر


اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز


قانون اساسنامه شرکت بیمه اتکائی اکو


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بخش چهارم


ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور


اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی)


رأی شماره351 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 25889 1 مورخ 30 4 1387 وزیر تعاون


آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت


اساسنامه شرکت فنّاوری اطلاعات ایران