×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره 538 رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر برخورداری از حقوق وظیفه و مستمری برای فرزندان اناث بیمه‌شدگان،


رأی شماره 88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق


رأی شماره 572 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع برخورداری فرزندان اناث و بازنشسته شده از حقوق وظیفه مورث خود به شرط نداشتن شوهر و شغل


رأی شماره 279 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تسری ماده واحده قانون مقررات استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح به کارکنانی که به هر علت از تاریخ 11 2 1370(زمان تصویب قانون) از سازمان


مقرّرات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران


آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی


رأی شماره335 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مستمری به پدر و مادر افراد و پرسنل متوفای نیروهای مسلح


آئین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران انجمن زرتشتیان تهران


رأی شماره 818 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت


رأی شماره 643 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق سنوات گذشته مستمری‌بگیران


رأی شماره 247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی


رأی شماره 247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیقه یا مستمری


رأی شماره762 مورخ 7 12 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان تملک باغات به استناد قانون زمین شهری


قانون پستی


قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام


آیین نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322


قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات


آئین نامه تثبیت قیمتها