×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی(بخش3)


آیین‌نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت به لحاظ رسیدگی قبلی هیئت عمومی و صدور رأی وحدت رویه


رأی شماره 84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداری شماره 51368 ـ 2 5 1387 معاون مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان مبنی بر اینکه؛ نماینده هسته گزینش می‌تواند بدون حق رای شرکت کند


تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری


رأی شماره391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پرداخت مزایای شغل مربی آموزشیاری در ایامی که در شغل مذکور اشتغال نداشته‌اند


رأی شماره‌های 489 ـ 490 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث و کارمندان مصوب 1388 مبنی بر برقراری حقوق وظیفه و مستمری از تاریخ تقاضا


رأی شماره375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبه حق بیمه معوقه بالحاظ میانگین حداقل و حداکثر سال محاسبه، خلاف قانون است


رأی شماره 330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان مبنی بر اخذ تضمین منجر به دریافت مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه


رأی شماره198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ارتقاء نیروهای متخصص به سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی منوط به تشخیص و اعلام‌نظر در میزان امتیازات توسط هیأت ممیزه می‌باشد


آیین‎نامه معاملات شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی


رأی شماره92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دریافت حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی منوط به احراز رابه مزدبگیری بیمه‌شده با کارفرما توسط هیأت حل‌اختلاف اداره کار می‌باشد


آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید


رأی شماره 741 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهدبود و ایفای تعهدات سازمان مذکور منوط به پرداخت حق بیمه نیست


آیین‌نامه هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران


رأی شماره282 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11 11 1384 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره 276 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند9 دستورالعمل شماره81 5015 مورخ7 1 1379 سازمان تأمین اجتماعی


اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334


رأی شماره 12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از مرکز مطالعات و بهره‌وری ایران نسبت به عدم صدور مدرک


رأی شماره852 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تصویب‌نامه شماره4169 ت25703 مورخ23 5 1381 هیأت‌وزیران