×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

اخذ رضایتنامه بدون موافقت شاکی در حقیقت جعل معنوی میباشد


تقدم وسایل تقلبی برتحصیل وتصاحب مال غیراز شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری است


میزان خسارت - هزینه تعمیرات وخسارت ناشی از افت قیمت اتومبیل ناشی ازتصادف


سابقه استفاده تجدید نظرخواه ازآب و برق و تلفن محل محرز است


با عملی که متوفی انجام داده راننده را مسلوب الاختیار نموده است


تجدید نظر خواه با ظهرنویسی چکهای صادره از ناحیه متهم اصلی تعهد و تضمین پرداخت وجوه چکها را کرده و در همین حد و میزان مسئول است


محکوم به رد عین پورسانت یا معادل ریالی آن شده اند در حالی که کارمند دولت نبوده و از ناحیه دولت نیز هیچگونه ماموریتی با واسطه یا بی واسطه در خریداز شرکت خارجی نداشته اند


بلحاظ روحانی بودن در صلاحیت دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت میباشد


در نقاطی که ثبت رسمی انتقال اموال غیرمنقول اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال قابل معارضه با سند رسمی نخواهد بود


صرفا اعلام یک طرفه فسخ معامله یا ادعای غبن قبل از ثبوت آن جواز اقدام مجدد متهم و انتقال همین زمین به دیگری نیست


از کلمه ( استاد کار ) که به عنوان علامت تجاری بنام شرکت شاکی ثبت شده است برای معرفی دستکشهای تولیدی خود استفاده نموده اند


ادله کافی مبنی بر شرکت در قتل همه متهمین وجود ندارد


توهین و اهانت، نشر اکاذیب تشویش افکار عمومی هتک حیثیت


بعلت عدم قناعت وجدان و نظر باصل کلی برائت متهم موصوف را از بزه خیانت در امانت تبرئه می نماید


در پرونده امر دلیلی که اقناع وجدان قاضی بر توجه اتهام به تجدید نظر خواه بنماید نمی رسد


موضوع حق الله است و طریق اثباتی مشخصی را دارد


چک مورد شکایت از طرف متهم بدون تاریخ صادر گردیده و شاکی خود مبادرت به درج تاریخ آن نموده


کسی که چک برگشت شده از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد


در حصول قبض ، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن قبض کند


مساله ربا در کار نبوده و عمل طرفین بابت سرمایه گذاری در امر طلا و طلاسازی و خرید دستگاههای طلا و طلاسازی و خرید دستگاههای طلاسازی بوده و مساله ربا محرز نمی باشد