×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بازنگری طرح‌های جامع شهرهای سقز، بانه، مریوان و سنندج به صورت موضعی و موضوعی


الحاق بند (11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی


تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1393


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات کرج


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدآباد


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نور


سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی


رأی شماره‌های 440ـ 439 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی]وزارت ورزش و جوانان[


قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شوقان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهرخان‌ببین


تصویب‌نامه درخصوص تعیین بسته اجرایی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لپوئی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری اصفهان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جنگل