×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه و بخشنامه‌هایی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است


قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش اول


اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب1334


قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان


آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی


دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث


قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوکراین


آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی


اصلاح آئین نامه مجله حقوقی وزارت دادگستری


تصویبنامه مربوط به پرداخت هزینه های لازم برای انجام وظائف دادستانها مذکور در ماده 1224 قانون مدنی و مواد 99 و 113 قانون امور حسبی


آئین نامه اجرائی مواد 2 و3 و8 تصویب نامه قانونی مورخ 1342 5 5 داوطلبان استخدام قضائی


تعیین هزینه دادرسی و سایر هزینه های منظور در قانون هزینه های دادگستری


آئین نامه اجرائی ماده 279 و 288 قانون امور حسبی


آئین نامه اجرائی ماده 299 قانون امور حسبی


آئین نامه کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی


دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه


ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به فروش سه واحد آپارتمان احداثی صادر و اعلام می نماید