×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم


رأی شماره 361 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بر رایگان اعلام کردن شهریه ثابت تحصیل مدرسه‌های استعدادهای درخشا


آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی


آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون بودجه سال 1391 کل کشور


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی


رأی شماره 524 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض دادنامه شماره 908 مورخ 17 12 1388 هیأت عمومی و عدم ابطال جزء ب از قسمت امورمتفرقه دستورالعمل اجرایی ماده6 قانون حمایت از حقوق معلولان


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390) بخش سوم


رأی شماره 908 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محدود و مقیدنمودن تبصره ماده6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب1383 به کسانی که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام اجرائی است


قانون بودجه سال 1389 کل کشور


مصوبه هفتصد و هشتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موضوع اجرای شیوه نیمسالی واحدی در دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه‌دور


آیین‌نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات انتظامی (حفاظتی و مراقبتی)


رأی شماره412 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 1 3 دستورالعمل شماره 30380 52 مورخ 28 8 1375 سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره204 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب مدت خدمت سربازی جزء خدمت دولتی


برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست (با رویکرد سند چشم‌انداز برنامه توسعه کشور)


رأی شماره850 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (ج) ماده3 آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی


رأی شماره801 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق سنوات سربازی هنگام بازخریدی


قانون شوراهای حل اختلاف