×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

تا زمانیکه ابلاغ قاضی از طرف مراجع ذیصلاح لغو نشده ، نمیتوان مدعی عدم صلاحیت قاضی در اصل قضا شد


در صورتیکه دادخواست یا دعوی بعلت احراز سمت خواهان رد شده باشدتجدید دادخواست مشمول عنوان رسیدگی مجدد و تجدیدنظرنیست


در مورد فرجامخواهی از احکام حقوقی تبادل لوایح ضروری است


برای صدور قرار تامین خواسته ازناحیه بازپرس احتیاج به ایداع خسارات احتمالی نیست


ماده 243 با قانون منع بازداشت بدهکاران معارض نیست


در مواردی که تجدیدنظرخواهی عنوان فرجامی دارد میتوان قرار تاخیر اجرای حکم صادر نمود


اعتراض بربهای خواسته در جلسات دوم و سوم و دادرسی مسموع نیست


دادن رونوشت از اوراق پرونده مدنی به اصحاب دعوی در هرمرحله بلااشکال است


در اعتراض ثالث ممکنست نسبت به بهای خواسته هم اعتراض شود


تصویبنامه راجع به مرز میلک در شهرستان زابل


حکم مقرر در ماده 19 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 1368 مصرح در اعمال معافیت با تخفیف 50 درصد مالیاتی درباره آزادگانی است که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند


آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه همکاری های فرهنگی آموزشی و علمی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی


قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه


قانون استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش قیمت کالاها و خدمات


ماده 32 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که گواهی نامه اداره کل بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است


منع وصول عوارض مضاعف در مرحله تمدید پروانه ساختمانی


تصویبنامه راجع به نرخ برق در سال 1381


تفویض مسئولیت تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت از جمله وضع مقررات دولتی به کمیسیونهائی منحصرا متشکل از چند وزیر تجویز گردیده است


تصویبنامه در خصوص سهمیه ارزی در سال 1381