×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران


قانون اصلاح مواد 17 و 18 قرارداد بین المللی مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول مصوب سال 1336


قانون راجع به تصویب قرارداد مربوط به ایجاد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول


قانون اصلاح ماده 28 از فصل هفتم کمیته امنیت دریائی مربوط به قرارداد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول


قانون عضویت ایران در کنفرانس بین المللی سدهای بزرگ و آبیاری و زهکشی


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی


قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران


قانون لازم الاجرا بودن قراردادهای بین موسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چایکاران


قانون وظایف وزارت کشاورزی


قانون اصلاح ماده 6 قانون هواپیمائی کشوری


قانون متمم بودجه سال 1346 کل کشور


قانون اصلاح تبصره 4 ماده 102 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی


قانون معافیت کالاهای مصرفی ارتش شاهنشاهی از بازرسی گمرکی ارزیابی


به نظر دادگاه خوانده از سلامت روانی متعادل برخوردار نبوده و تصرفات وی در امور خود علی الخصوص امور مالی عقلائی به نظر نمیرسد


کسی با مصرف دارو از عقل سالم برخوردار است نمیتوانیم بگوئیم آقا شما دارو مصرف نکنید تا عقل خود را از دست بدهید و ما حکم جنون را صادر نمائیم


همسرم را که 8 ماه ازدواج کرده ام بردم دیدم آرایش میکند گریه میکند و میخندد شب بیدار شدم گریه میکرد


بر اساس معاینه به عمل آمده و بررسی پرونده بالینی نامبرده از تاریخ 1374 10 23 در وضعیت نیمه اغماء بسر میبرد و فعلاً قادر به اداره امور خود نمیباشد امکان تغییر وضعیت نامبرده در اثر درمان وجود دارد


ارتقاء درجه و حضور در دفترخانه جهت دریافت زمین و اقدام در جهت عزل وکیل که غالباً در جهت حفظ منافع شخصی انجام میشود همگی حکایت دارد بر اینکه اینگونه اعمال از شخص عاقل صورت میگیرد


ثبوت سفه منوط به حکم حاکم است و قبل از آن سفه ثابت نمیشود