×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

اساسنامه سازمان قند و شکر


اصلاح ماده 41 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین


اصلاح برخی از مواد لایحه قانونی استخدام کشور مصوب کمیسیونها خاص مشترک مجلسین


تصویبنامه مربوط به انحلال اداره کل امور شهرداریها


تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی


تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی


قانون مربوط به قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی


قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات


قانون اجازه تعیین نرخ ارضیه و انبارداری گمرک


قانون ایجاد دوره ستوان یاری در ژاندارمری و شهربانی کل کشور


قانون موافقتنامه همکاری فنی و اقتصادی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری بلغارستان


قانون حل اختلافات بین وزارت دارایی با شهرداری های رشت لاهیجان - بندر پهلوی


قانون مربوط به تایید عمل دولت در مورد حفظ کرسی استادی جناب آقای دکتر منوچهر اقبال در دانشکده پزشکی تهران در زمان داشتن مقام سفیر کبیری و نمایندگی ثابت دولت شاهنشاهی ایران در یونسکو


قانون اضافه نمودن یک تبصره به ماده 34 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح ماده 31 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون بودجه سال 1347


قانون موافقتنامه مربوط به بررسی درباره منابع آب شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکای شمالی


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین


قانون تصویب عهدنامه دوستی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری آرژانتین


قانون تشکیل انجمن توان بخشی