×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند(ج ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379کل کشور


مصوبه شورای عالی در خصوص طرح جامع شهرستان نهاوند


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی


لغو تصویب نامه شماره 26802 ت 24325ه مورخ 1380 6 7


تصویبنامه راجع به مجوز اشتغال به کار افراد بازنشسته


اصلاح تصویب نامه ، موضوع نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبدحمایتی)


ابطال ماده 2 و تبصره های ذیل آن ازآئین نامه اجرائی تبصره ماده 6 قانون نحوه گیری از آلودگی هوا


شرکتهای آب و فاضلاب کاشان و تهران از نوع شرکتهای دولتی بوده و شکایت آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست


امتناع یا تاخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قانون تامین اجتماعی ، رافع مسئولیت تامین اجتماعی در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوط نمی باشد


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(ه) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اعتراض به کسر حقوق ماهانه توسط شرکت دولتی متبوع به ادعای بدهکاری شاکی به شرکت از مصادیق شکایات استخدامی است


در صورتی که استفاده کننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند تا روز تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت می شود


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ب ) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1380 کل کشور


ابطال رای هیات نظارت اداره ثبت ، عدم امضاء دفتر املاک به تنهائی نمی تواند اصالت آن را خدشه دار نماید


اصلاحیه تصویبنامه راجع به اجازه خرید آثار هنرهای تجسمی


اصلاح موادی از آئین نامه قانون ثبت


انتقال منافع مورد اجاره ، بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه تا پایان آن


قولنامه، خلع ید، خیارغبن، خیار تاخیرثمن، فسخ قولنامه بعلت نداشتن مجوز خرید مسکن ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، عدم تفویض حق انتقال به غیر


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری تونس