×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر هیدج


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دندی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 9 هکتار اراضی به محدوده شهر زابل جهت تأمین مسکن مهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی تبریز


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ساختاری ـ راهبردی (جامع) کرج


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) کوهسار


آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی


قانون الزام دولت به اجرای جزء (ب) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق قطعه زمینی به مساحت 67 5 هکتار و در قسمت شمال شهر به محدوده شهر سنخواست جهت تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر


مصوبه «تشکیل ستاد توسعه زیست‌فناوری»


مصوبه «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»


اساسنامه دانشگاه فرهنگیان


اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی


امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های مقاطع تحصیلی بالاتر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص انتزاع قطعه زمین پلاک 32 34 ‏به مساحت 240 هکتار از محدوده‌ی مصوب طرح جامع شهر حسن‌آباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به میزان 2 4 هکتار ‏به صورت منفصل در قسمت جنوب شرقی به محدوده شهر شوقان مسکن مهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کمشچه


رأی شماره 497 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه


رأی شماره 496 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقید کردن امر انتقال و مأموریت کارکنان‏ از دستگاه اجرایی متبوع به سایر دستگاههای اجرایی


رأی شماره 435 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی ‏دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2- 16 1 138