×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

واگذاری زمین بمنظور دفن مردگان نوعی وقف تلقی و با دفن یک نفر وقفیت مسجل وقطعی میگردد


تا زمانی که عملیات هیئت واگذاری از طرف مرجع مربوطه باطل نگردیده باشد ادعای بطلان اسناد مفهومی نخواهد داشت


تعیین دسترنج خوانده دعوی خلع ید با در نظر گرفتن غیر قانونی بودن تصرفات او فاقد توجیه قانونی است


زوال حق کسب و پیشه احتیاج بنص صریح دارد - حکم به ثبوت حق کسب و پیشه درمورد تخلیه بعلت تخلف از پرداخت اجاره بهاء


حکم بر ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه جدید با مشخصات قبلی وتاریخ تولد جدید به نام خواهان صادر مینماید


دادگاه حکم به الزام اداره خوانده بصدور پروانه بهره برداری بمیزان هفت لیتر در ثانیه از چاه بجای قنات واقع در مزرعه جعفرآباد (اکبرآباد) صادر واعلام می دارد


با فرض وجود لوث ، قسامه فقط قتل را اثبات می کند نه بی احتیاطی متهم را در امر رانندگی


تخلف انتظامی وکیل دادگستری - اعاده دادرسی وکیل دادگستری - صلاحیت


برقراری و الغاء عوارض شهرداری با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی از وظایف شورای اسلامی شهر است - ضوابط صدور رای از طرف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری


آئین نامه تشکیل بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور


آئین نامه اجرائی بند (ب ) ماده (39) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


ابطال بخشنامه شماره 1454 104 5 30 مورخ 1371 9 22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی - محاسبه مالیات سود سهام شرکتهائی که مشمول معافیت موضوع ماده 143 می باشند


قانون موافقتنامه همکاری علمی وفناوری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آفریقای جنوبی


قانون معاهده اساس روابط متقابل واصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه


ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد کیفیت محاسبه مستمری بازنشستگی بیمه شده گان


قانون ایجاد شهرهای جدید


وضع مقررات آمره مبنی بر الزام واحدهای صنعتی ونیمه صنعتی پرورش انواع دام و طیور و کارخانجات جوجه کشی و خوراک دام و طیور به اداره امور مربوط، تحت نظر مدیریت های فنی خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود


ابطال بند3 بخشنامه شماره 32952 6409-4 3 مورخ 1379 7 12 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی در مورد معافیت مالیاتی موسسات انتشاراتی ومطبوعاتی


قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1) و (33) آئین نامه معاملات شهرداری تهران


ابطال تعرفه شماره 3 تولید کشاورزی از تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مربوط به استان سمنان به شماره 100 30 39361 مورخ 1378 12 28