×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به اعتبارات مصوب برای پرداخت حقوق ومزایای کارکنان شاغل ، بازنشستگان و وظیفه ومستمری بگیران


اصلاح آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه در خصوص همترازی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی


تصویبنامه در خصوص تعیین اعضای مجمع شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص فروش 12 هکتار از اراضی غرب تهران


اصلاح تصویبنامه ممنوعیت مسافرت اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران با گذرنامه عادی به کشور عربستان در مراسم حج


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تعیین وضعیت استخدامی شورای عالی انقلاب فرهنگی


تصویبنامه راجع به افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص توسعه نیشکر صنایع جانبی آن


تصویبنامه در خصوص اطلاعات مدیران کشور


آئین نامه مالی معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی


آئین نامه پیش پرداخت وعلی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی بند الف تبصره 48 قانون بودجه سال 1379


قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370


قانون اصلاح تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب


قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق


طبق مقررات قانون تجارت دخالت در امورمربوط به دادگاهها با هیئت مدیره است نه مدیرعامل ، و دراین خصوص اختیاری برای تقدیم دادخواست نداشته است


نظر به اینکه نقل و انتقال سهام منوط به وصول وجه چکهابوده است و گواهی بانک محال علیه دلالت بر عدم تادیه دارد، حکم به رد دعوی صادر می شود


نقل وانتقال سهام شرکت سهامی خاص مستلزم انجام تشریفات خاصی است که ازقواعدآمره بوده و رعایت آن قواعد ضروری است


لایحه قانونی معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهائی که بمنظور مصرف و فروش وارد جزیره کیش میشود


لایحه قانونی راجع به تعیین حدود مسئولیت شرکت هواپیمائی ملی ایران در پروازهای داخلی کشور