×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به احتساب مدت محکومیت سیاسی بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه


لایحه قانونی راجع به خریدهای دولتی موضوع تهیه مواد اولیه و آذوقه عمومی از خارج کشور


لایحه قانونی راجع به تأمین لوازم مورد نیاز نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی مبداء ومنتهای ایام قهری و اضطراری در شهرستانهای غرب کشور


لایحه قانونی نحوه انتقال کسور بازنشستگی کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران به سازمان تامین اجتماعی


لایحه قانونی راجع به واگذرای 378500 متر مربع از اراضی واقع در اهواز به کارکنان بومی ایستگاه راه آهن اهواز بمنظور ایجاد مجتمع مسکونی کارکنان مزبور


لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان


لایحه قانونی اصلاح ماده اول آئین نامه اجرائی تبصره 82 قانون بودجه سال 1356 کل کشور


لایحه قانونی راجع به تأمین ده میلیارد ریال اعتبار برای بانک رفاه کارگران توسط بانک مرکزی ایران


لایحه قانون راجع به واگذاری بیمارستان ایران ناسیونال و آموزشگاه پرستاری وابسته و تکمیل و اداره بیمارستان رضا واقع در مشهد توسط وزارت بهداری و بهزیستی


لایحه قانونی ماده واحده الحاقی به لایحه قانونی هیئتهای امنای کلیه دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی وپژوهشی اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی مصوب 1357 12 13 و تبصره 2 اصلاحی لایحه قانونی انحلال هیئتهای امناء دانشگاهها مصوب 1358 3 17


لایحه قانونی راجع به انتزاع موسسات بهداری و درمانی راه آهن از وزارت بهداری و بهزیستی و الحاق آنها به راه آهن دولتی ایران


لایحه قانون راجع به واگذاری شرکت ملی شده یورانیا به شرکت سهامی شیلات ایران


لایحه قانونی راجع به نحوه تأمین حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمدید ضمانت نامه های وصولی


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تعیین تکلیف کارکنان دستگاههای اجرائی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری


لایحه قانونی اصلاح بند ب ماده 2 قانون معادن


لایحه قانونی راجع به ارتقاء درجه سرهنگ پیاده شهید منوچهر شریفی فرمانده سابق ژاندارمری کردستان به درجه سرتیپی


لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی


لایحه قانونی راجع به وضع کارکنان اتاق منحله اصناف تهران و شهرستانها


لایحه قانونی راجع به تفکیک و تخصیص اعتبارات ردیف (هزینه های خاص دستگاههای اجرائی) قانون بودجه سال 1358