×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی ولوازم یدکی مربوط


لایحه قانونی برقراری مستمری درباره ورثه قانونی مرحوم مهندس ولی الله نیک بخت


لایحه قانونی واگذاری مبلغ بیست میلیارد ریال بعنوان تنخواه گردان برای خرید مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز صنایع کشور در اختیار وزارت بازرگانی


لایحه قانونی معافیت ماشین آلات حمل زباله شهرداری شیراز از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی


لایحه قانونی شمول قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری کل کشور در مقابل حوادث ناشیه که بمناسبت انجام وظیفه رخ می دهد به پرسنل شهربانی کل کشور


لایحه قانونی اصلاح تبصره 3 ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور


لایحه قانونی مربوط بشرایط اخذ تخصص در بیماریهای عفونی


لایحه قانونی اصلاح بند ب تعیین تکلیف کارکنان سازمان آب و برق خوزستان که به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده اند


لایحه قانونی اصلاح تبصره ذیل ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مصلح مربوط به ایجاد طبقه همافران مصوب سوم بهمن ماه 1347


لایحه قانونی معافیت واگذاری واحدهای مسکونی متعلق به شهرداری تهران واقع در اراضی شمس آباد شمال 405 متری سید خندان به کارکنان شهرداری مزبور از شمول مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت و آئین نامه معاملات شهرداری مصوب 1346


لایحه قانون ترمیم حقوق وظیفه وراث مرحوم حسین توکلی


لایحه قانونی اعاده به خدمت ستوان دوم مستعفی ژاندارمری امین جعفری با درجه قبلی


لایحه قانونی اصلاح ماده 205 قانونی مالیاتهای مستقیم مصب اسفند ماه 1345


لایحه قانونی برقراری مستمری برای افراد تحت تکلف مرحوم پرهیز انکشافی


لایحه قانونی برقراری مستمری برای ورثه شهید ساسان صمیمی بهبهانی


لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون شمول قانون استخدام نیروهای مسلح دفاع ملی به افساران درجه داران و افراد شهربانی کل کشور


لایحه قانونی راجع به ترتیب پیشنهاد عفو خصوصی


لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف ارتش جمهوری اسلامی ایران از حقوق گمرکی


لایحه قانونی معافیت 1200 کارتن محتوی 30000 بارانی سبک از حقوق گمرکی


لایحه قانونی اصلاح جدول شماره 2 ماده 1 قانون حقوق و مزایا پرسنل نیروی انتظامی