×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

نظر شورای نگهبان در مورد طرح قانونی تغییر سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر برنامه وبودجه و قرار گرفتن سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت بهداری


اصلاح عبارت بند 13 اساسنامه انجمن حمایت زندانیان مصوب 1360


آئین نامه بند 3 ماده 29 قانون گذرنامه


قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه بعدی


اساسنامه بنگاه تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور


اصلاحات تایپی در تبصره 3 مواد 3 و4 مصوبه شماره 49198


تصویبنامه راجع به مدت ترفیع مستخدمین رسمی یا ثابت دولت که داوطلبانه به جبهه ها اعزام می شوند و


فسخ رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری توسط دادگاه عمومی - صلاحیت


آئین نامه هائی که از طرف ستاد فرماندهی کل ارائه می شود


تصویبنامه در خصوص جزء (3-1) بند(ل ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اعطای نشانهای دولتی


مصوبه شواری عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آران و بیدگل


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح شهرلامرد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر نیریز


تصویبنامه راجع به بازگشایی پنج نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان


تصویبنامه در خصوص تامین کسری بودجه سال 1380 سازمان بررسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و سازمان تعزیرات حکومتی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (112) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص ماموریت مستخدمان رسمی به ستاد مردمی رسیدگی به امور زندانیان نیازمند


تصویبنامه راجع به سقف اضافه کار کارکنان وزارت کشور


تصویبنامه در خصوص جذب کارشناسان متخصص