×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

اگر پرداخت باقیمانده ثمن منوط به تنظیم سند رسمی انتقال نباشد مستقلا قابل مطالبه است


با توجه به توضیحات طرفین وجه مذکور نه به عنوان قرض و با شرایط استرداد بوده که قابل مطالبه باشد


چنانچه مالک پس از وقوع معامله ( فضولی) آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود


خواسته خواهان ثبت نام فرزندش در شناسنامه خود می باشد که دعوی مطروحه نسب محسوب میشود


حکم به اثبات نسب کلثوم به مشخصات سجلی فوق به عنوان فرزند به آقای عزیز به شناسنامه فوق الذکر و نفی ولایت نامبرده از محمد به مشخصات سجلی یاد شده صادر و اعلام نموده


ادعای خواهان با اقرار و تایید مشارالیها در محضر ثبت احوال منافات دارد


اقرار کننده طبق مقررات شرعی و موضوعه ماخوذ به اقرار خود می باشد


اقرار خوانده در برگ رسمی مالیاتی مبنی بر اینکه مالیات متعلقه را قبول دارد


به علت پائین بودن بهره هوشی امکان مغبون شدن او در تصمیم گیری های مالی زیاد است بنابراین در امور مهم زندگی از جمله امور مالی قادر به تصمیم گیری نمی باشد


سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری لذا حکم دادگاه مبنی بر 18 سال بودن سن بلوغ در پسر و دختر اشتباه بوده است


با حضور چهار نفر … قرارداد بستیم و سوگند یاد کردیم که با این پول من کاسبی کنم و دارو بخرم و درآمد به صورت مساوی بین چهار نفر تقسیم کنیم و ضرر را نیز تقسیم کنیم


الزام به تنظیم سند و مطالبه باقیمانده ثمن


عدم وصول چک های ناشی از امتناع خواهان از وصول آنها بوده و خوانده در این رابطه مسئولیتی ندارد


زیانی قابل جبران است که در نتیجه لطمه ای که به یک حق مشروع شخصی وارد شده حاصل شده باشد


اصل مالکیت املاک است مگر اینکه دلیل موجهی بر وقفیت آن اعلام گردد


خلع ید فرع بر غاصبانه بودن است و ید متصرف (خواندگان ) بر اساس اسناد عادی فروش پلاک ثبتی مورد دعوی و به اذن خواهان بود


عبارت مندرج در آخر متن به اینکه « در صورتی که اصداق کننده حاضر به واگذاری خانه نامبرده شود » دلالت بر این امر دارد که خوانده را نمی توان الزام به انتقال رسمی عینی موضوع تعهد نمود بلکه فقط می توان از او پول خانه و وجه تخلف را مطالبه کرد


دادگاه به دلائل نامبرده ( شهادت شهود ) و همچنین به پرونده موجود در اداره آمار ( سوابق آقای سید علی …) رسیدگی ننموده است


امضاء ذیل هبه نامه با امضائات مسلم الصدور او مطابقت ندارد و حکم بر بطلان دعوی خواهان و معدوم شدن هبه نامه صادر می نماید


ورود خسارت محتاج ثبوت است و ثبوت ادعای خسارت مستلزم اقامه دلیل از طرف مدعی است