×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص کاهش نیروهای مازاد در وزارت امور خارجه


آئین نامه بند(ه) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی


الزام مشترکان تلفن به پرداخت هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر خارج از مرز حق الحفاظه تلفنهای خارج از مرز روستائی مغایر قانون وخارج از حدود و اختیارات قوه مجریه است


جواز احتساب مدت تحصیل در دانشکده ها و آموزشگاه نظامی اعم از داخله یا خارجه وهمچنین در دانشگاههای غیر نظامی از حیث بازنشستگی


تصویبنامه در خصوص تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص تعیین تغییر و یا معافیت ماخذ سود بازرگانی و شرایط ورود کالاهای وارداتی به وزیران عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه در خصوص اعزام زوار از فرودگاه همدان


ابطال ماده 3 آئین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی ووسایل نقلیه باربری و تعرفه های مربوط


سوءاستفاده از موقعیت شغلی و عدم اجرای دستور قضائی


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص ایجاد روابط فرهنگی - سیاسی بین رئیس جمهور و نخبگان سیاسی و فرهنگی کشورها


تصویبنامه درخصوص الحاق یک ماده به تصویبنامه شماره 12566 ت 24718ه مورخ 1380 3 27


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح جامع شهرستان بانه


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان اهر


آئین نامه نحوه پرداخت یارانه به احزاب و گروههای مشمول قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمنهای سیاسی وصنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده


قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران


اصلاح بند(الف ) ماده (1) قانون تشکیل هیئت های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی


تصویبنامه در خصوص برگزاری پانزدهمین همایش بین المللی وحدت اسلامی


تصویبنامه در خصوص کارکنانی که در قالب طرحهای عمرانی ، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی به صورت خرید خدمت با دستگاهها همکاری می نمایند


اصلاح تصویبنامه راجع به تغییرات در استان بوشهر


اصلاحیه تصویبنامه شماره 38724 ت 25425ه مورخ 1380 08 22