×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

دعوی وقفیت پلاک دارای پرونده ثبتی که مالک آن فوت شده وفاقد ورثه می باشد از طرف سازمان اوقاف و امور خیریه به طرفیت چه شخص یا ارگانی قابل طرح است ؟


اگرزن ومردی در اجرای صیغه عقد ازدواج اتفاق نظر داشته باشند ولی در دوام یا انقطاع آن اختلاف نظر داشته باشنداصل بردائم بودن عقد ازدواج است


ضمانتنامه بانکی بدون قید وشرط قابل پرداخت است ومصوبه مجمع عمومی بانکها مانع پرداخت وجه آن نیست


جهیزیه درید زوج بصورت امانی است ومادامی که زوجه آن رامطالبه نکرده باشداگر بدون تعدی و تفریط زوج از بین رفته باشد مانند احکام امانات ،زوج مسئولیتی ندارد


حکم تخلیه منزل مسکونی بصورت موقت قابل اجرا میباشد


ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط قابل پرداخت است


احتساب خسارت تاخیرتادیه چک براساس نرخ تورم


دعوی علیه شهرداری بخواسته الزام به تغییر پروانه پایان کاردر صلاحیت دیوان عدالت اداری است


توافق والدین در نحوه نگهداری صغیر خود و درخواست آنان ازدادگاه مبنی بر تنظیم سازش نامه بلامانع است


اگردادرس که برای اجرای قرار مهر و موم رفته اظهارات طرفین مبنی بر سازش را صورتملجس کند این صورتجلسه به منزله گزارش اصلاحی تلقی نمیشود


دردادگاههای حقوقی خواستن گواهی قطعیت برای اجرای حکم مورد ندارد


اگر در جلسه اول رسیدگی به واخواهی اخطاریه واخوانده ابلاغ شده باشد ، نشر آگهی در روزنامه ضروری نیست


اگر وکیل درخواست تجدیدجلسه نداشته باشدحضوراو دردادگاه الزامی نیست


با سابقه ابلاغ مطابق ماده 90 ابلاغ اخطاریه طبق ماده 108 قانون مذکورصحیح و قابل ترتیب اثر است و قرار عدم صلاحیت موجب بطلان و زوال اثر ابلاغ قانونی اخطاریه نمی شود


قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی یک به دادگاه حقوقی دو - تقویم خواسته - افزایش خواسته


پلمپ شدن مورد اجاره توسط شهرداری مانع رسیدگی دادگاه واجرای قرار کارشناسی نیست


چگونگی کاربرد سوگند در دادرسی


واخواهی برای محکوم علیه غائب حق است نه تکلیف


دردعوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک جلوگیری از نقل وانتقال صرفا باقرارتامین خواسته ممکن است نه دستورموقت


تامینی که بابت تاخیر اجرای حکم ازناحیه معترض ثالث سپرده میشود در فرض محکومیت او مستقیما به محکوم له سابق قابل پرداخت نیست مگرباتقدیم دادخواست ولی درموردتامین خواسته پرداخت بلامانع است