×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

رأی شماره 482 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یازدهمین جلسه مورخ 17 6 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر اختصاص یافتن اراضی غیردولتی واقع در شمال اتوبان قزوین ـ زنجان به کاربری ذخیره شهری


رأی شماره 483 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات متخذه شورای عالی حفاظت فنی


رأی شماره 486 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورتی که در اجاره رسمی اراضی موقوفه برای مستاجر اختیار و حق ایجاد اعیان داده شده باشد مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختیار ایجاد اعیانی در میزان عرصه مذکور نیست


رأی شماره دادنامه 531 ، 455ـ 446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر شریفیه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلسار


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سروستان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شال


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عسلویه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دهدز


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چرام


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بیدستان


مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خاکعلی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خرمدشت


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آبگرم


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لیکک


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خواف


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق زمین به محدوده شهر شیروان جهت تأمین اراضی مسکن مهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فنوج


اصلاح تبصره (1) ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن