×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

اگرجانی پدر مقتول یا مقتوله باشد قصاص نمی شود


اگرجانی پدر مقتول یا مقتوله باشد قصاص نمی شود


اگرجانی پدر مقتول یا مقتوله باشد قصاص نمی شود


قصاص محکوم علیه فقط بااذن ولی دم ممکن است


اصلاح آئین نامه شورای عالی اوقاف


اصلاح ماده 29 آیین نامه فوق العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی


اصلاح بند د ماده 10 آئین نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کشور


آئین نامه اجازه تأسیس و نظارت بر فعالیت انجمن های فرهنگی و هنری


آئین نامه تعیین مأخذ محاسبه حقوق یا مزد برای تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانیکه به تناسب کارکرد خود حقوق یا مزد دریافت میدارند ( موضوع ماده 11 قانون کار کشاورزی )


آئین نامه طرز تشکیل و محل جلسات و حدود مناطق و سایر مقررات مربوط و نحوه رسیدگی شورای حل اختلاف ( موضوع ماده 25 قانون کار کشاورزی )


آئین نامه واحدهای اطلاعات و انتشارات و روابط عمومی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی


آئین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده


فرمول مربوط به افزایش دستمزدها در مناطق و صنایع کشور مصوب جلسه روز دوشنبه 1353 12 26 شورای عالی کار


اصلاح بند ب ماده یک آئین نامه هیئت تشخیص


تصویب ماده 2 آئین نامه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


آئین نامه اصلاحی آئین نامه فوق العاده سختی خدمت چتربازی پرسنل چترباز نیروی زمینی شاهنشاهی


الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 3 به ماده 6 آئین نامه اجرائی استفاده از اتومبیل های دولتی موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 کل کشور


اجرای ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در همدان


اصلاح ماده 17 آئین نامه اجرائی کانون اصلاح و تربیت


اصلاح مواد 81 و 82 و 83 آئین نامه اجرائی قانون موسسات حمل و نقل و تعمیرگاهها