×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

قانون استرداد قسمتی از مالیات بر درآمد بانک رفاه کارگران


پروتکل الحاقی به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی برای ساخت تراکتور در ایران و قرارداد خرید ده هزار تراکتور به صورت قطعات منفصله


قانون اجازه عضویت دولت ایران در طرح کلمبو و پرداخت سهمیه مربوط


قانون موافقتنامه تحدید حدود فلات قاره بین ایران و بحرین


قانون تعیین مسیر خط مرز بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریاچه های پشت سد ارس و سد انحرافی میل و مغان


قانون اجازه پرداخت سهمیه ایران در موسسه آسیایی آمار


قانون اجازه پرداخت سهمیه ایران در موسسه آسیایی آمار


قانون تبدیل بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند ایران به شرکت سهامی


قانون تبدیل موسسه جوجه کشی نارمک به شرکت سهامی


قانون موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی


قانون انتقال 150 هکتار از اراضی منابع ملی شده اطراف تهران به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تامین مسکن کارگران


قانون موافقت نامه همکاری بین دولتین شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در زمینه تعلیمات حرفه ای


قانون تبدیل بنگاه شیمیایی به شرکت سهامی


قانون پروتکل اصلاحی قرارداد بین المللی هواپیمائی کشوری


پیشنهاد مربوط به واگذاری اراضی مزروعی به ایل منگور


قانون تبدیل فروشگاه مرکز صنایع دستی به شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی


قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی


قانون تشخیص پایه دانشیاری دانشمندانی که پنج سال در رشته های فلسفه و حکمت تدریس نموده اند


قانون اجازه انصراف دولت از ضبط وجه ضمانتنامه و دریافت جریمه تاخیر قرارداد خرید لوله چدنی از شرکت ماشین سازی


قانون پرداخت حق لیسانس همافران و درجه داران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی