×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

بخشنامه شماره 100 53118 9000ـ 19 11 1390 به رؤسای کل دادگستری استانها


اصلاح ماده (37) مکرر تصویب‌نامه شماره 170756 ت39730هـ مورخ 6 10 1390


مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهرسازی


اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی


اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (91) قانون بودجه سال 1390 کل کشور


حذف تبصره (1) بند (1) تصویب‌نامه شماره 116689 ت45059هـ مورخ 8 6 1390


تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای بلوک مرکز بخش اسماعیلی از توابع شهرستان جیرفت استان کرمان به شهر


تصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1390


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی


تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهرکرد


تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باغستان


رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است


اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1387


الحاق متن به تصویب‌نامه ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند به صورت ریفاینانس


رأی شماره 462 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7 5 1378 شورای تأمین استان خراسان رضوی مبنی بر جمع‌آوری کلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی از پای کار، قبل از احداث اعیانی جهت برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و سازهای غیرمجاز


رأی شماره 463 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 3 و 4 تبصره بند 4 بخشنامه شماره 4 02 302 2 م ح مورخ 26 1 1380 بخشنامه شماره 37 02 302 2 م مورخ 13 9 1385 مدیرعامل وقت سازمان تأمین خدمات درمانی کارکنان نیروهای مسلح


اصلاح مفاد ماده (1) مصوبه شماره 26437 206 مورخ 20 5 1389 شورای عالی اداری


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسهیل ارایه خدمات به ایثارگران


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انجام اصلاحات ساختاری افزایش کارآمدی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های مربوط به امور تربیت بدنی و پرورشی و ارتقای اثربخشی و انعطاف‌پذیری در وزارت آموزش و پرورش