×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

قانون اجازه انتقال پنجاه درصد مشاع از حقوق و منافع شرکت نفت کنتینانتال به شرکت نفت فیلیپس ایران


قانون افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه موسسه بین المللی توسعه


قانون اصلاح تبصره ماده 96 قانون محاسبات عمومی و الحاق یک تبصره به ماده مزبور


قانون اجازه عضویت راه آهن دولتی ایران در سازمانها و اتحادیه های بین المللی حمل و نقل و تعرفه


قانون اخذ مالیات از صفحات گرامافون


قانون اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون


قانون اصلاح تبصره 4 ماده 102 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تعمیم مقررات پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون پرداخت مستمری به وراث افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تعمیم قانون افزایش جیره نقدی درجه داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و قانون پرداخت کمک کرایه مسکن همافران - درجه داران - و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی


قانون واگذاری 232 هکتار از اراضی منابع ملی شده شمال غرب تهران به شرکت سهامی بیمه ایران


قانون مزایای هنرآموزان و فارغ التحصیلان آموزشگاه فنی الکترونیک


قانون واگذاری پنجاه هکتار از اراضی منابع ملی شده سیاه دشتک به سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم ایران


قانون پذیرفتن هنرجویان هنرستانهای صنعتی کشور در آموزشگاه های درجه داری ارتش شاهنشاهی


قانون برقراری حقوق وظیفه درباره وراث قانونی دو نفر از مامورین وزارت راه


قانون افزایش اعتبار سرمایه گذاری دولت شاهنشاهی ایران در کنسرسیوم بین المللی استفاده از ماهواره های مصنوعی مخابراتی


قانون اصلاح قانون مشارکت ایران در کنسرسیوم بین المللی استفاده از ماهواره های مصنوعی مخابراتی


قانون مشارکت ایران در کنسرسیوم بین المللی استفاده از ماهواره های مصنوعی مخابراتی


قانون تفریغ بودجه سال 1336 کل کشور


قانون اصلاح قسمت اول ماده 37 قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 14 اردیبهشت ماه 1328


قانون بخشودگی بقیه بدهی عشایر جنوب بابت بهای شکر و بهره و خسارت