×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

قانون تفسیر تبصره قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی مصوب تیر ماه 1346


قانون مربوط به 44 فقره تصویبنامه های دوره فترت


قانون اصلاح ماده چهار قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب 24 تیر ماه سال 1344


قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی


قانون جمع آوری و فروش کالاهای ممنوع و غیر مجاز


قانون اصلاح ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 اسفند ماه 1345


قانون معافیت گمرکی اتومبیل های شخصی ماموران ثابت دولت در خارج از کشور


قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی


بودجه اداری و استخدامی سال 1351 سازمان برنامه


قانون موافقتنامه تاسیس مرکز تحقیقات ارتباطی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ژاپن


قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده و مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شود


قانون اضافه کردن یک تبصره به قانون اجازه اعطای مبلغ ششصد میلیون ریال اعتبار به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران


قانون مواد الحاقی به قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب 1347 10 23


تصمیم قانونی دائر به نام گذاری روز 23 خرداد به نام روز لژیون خدمتگزاران بشر


قانون تضمین بازپرداخت اقساط پیمانهای منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارایی


قانون اصلاح بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری


قانون تمبرهای یادگاری و موزه تمبر


آئین نامه اصلاحی اجرای وصول عوارض مسافرت به خارج از کشور در مورد مسافرین دارنده گذرنامه عادی


اصلاح مواد 17و30 و الحاق تبصره به ماده 24 آئین نامه اجرائی کانون اصلاحات و تربیت


اصلاح ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و الحاق دو تبصره به ماده 17 آئین نامه مذکور