×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

آئین نامه و مقررات ایمنی و حفاظت در معادن


آئین نامه استخدامی شهرداریهای کشور


آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نمونه نوع اسناد و اطلاعات


آئین نامه اجرائی تبصره 2 قانون تشدید مجازات کبوترپرانی


آئین نامه های بند 4 ماه 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24 28-37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354


آئین نامه اجرائی قانون تشکیل صندوق امداد روستائیان


آئین نامه طرز پرداخت حق النسبی متصدیان اجرا


آئین نامه ترتیب اعزام مستخدم رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برای اشتغال در پستهای ثابت سازمانی خارج از کشور


آئین نامه راهنمایان جهانگردی


آئین نامه اجرائی قانون معاملات زمین


اصلاح بند دوم ماده 113 آئین نامه راهنمائی و رانندگی


آئین نامه امتحانات با مسابقات استخدامی موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام کشوری


آئین نامه مربوط به ورود و صدور اموال فرهنگی


آئین نامه ترتیب اجرای احکام دادگاه نظامی درباره اطفال


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


آئین نامه اجرائی تبصره 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات واخذ جرائم رانندگی و جدول نمرات منفی تخلفات


اصلاح ماده 75 آئین نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317


آئین نامه اجرای تبصره 81 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور


اصلاح آئین نامه راهنمائی و رانندگی


آئین نامه ترتیبات وضوابط تغییر محل جغرافیائی خدمت مستخدمین موضوع تبصره ماده 39 قانون استخدام کشوری