×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

مجازات تعزیری قاتل عمدی به علت اخلال در نظم عمومی


ماده 208 قانون م ا قانون متاخراست و مجازات آن اخف ازمجازات تعیین شده بوده ودر تعیین مجازات موثراست


قبلا برای قاتل عمدی که رضایت اولیای دم را اخذ کرده باشد مجازات تعزیری پیش بینی نشده بود


معاونت از طریق تشویق به قتل عمدی


معاونت از طریق تشویق به قتل عمدی


معاونت از طریق تشویق به قتل عمدی


معاونت از طریق تشویق به قتل عمدی


به لحاظ عدم احراز آگاهی جانی از بیماری متوفی قتل از مصادیق قتل عمدی خارج است


چوب بعنوان آلت قتاله


چوب بعنوان آلت قتاله


قتل عمد با آلت قتاله چوبدستی و موضع حساس


آلت قتاله سنگ سه کیلوئی (پسرقاتل و پدرمقتول )


قتل عمد با توجه به عضو حساس (آلت قتاله سنگ )


پیچ گوشتی یخ شکن به عنوان آلت قتاله


میله آهنی به عنوان آلت قتاله


میله گرد به عنوان آلت قتاله


دیلم به عنوان آلت قتاله


کارد به عنوان آلت قتاله


چاقو به عنوان آلت قتاله


قمه به عنوان آلت قتاله