×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

قطع بورسیه از سوی دانشگاه و وزارت علوم و آموزش عالی دلیل بر عدول یا تخلف از مندرجات تعهد نامه از سوی مضمون عنه و ضامن نمی باشد


ادعای بطلان قرار داد به لحاظ عدم احراز سبب دین موجه نیست


ضامن به کیفیت مذکور ضمان مالم یجب است بر بطلان دعوی نظریه صادر می شود


با توجه به گواهی صاده از بانک ملی مبنی بر وصول مبلغ … ریال از آقای (ش) از بابت وام تسهیلاتی (س) و اینکه خوانده مراتب را تایید نموده است بناء علیهذا دعوی خواهان وارد


لزوم بر خورد قاطعانه قضات با اخلال کنندگان نظم و آسایش و یا سلب امنیت و آرامش عمومی و پرهیز از ارفاق در صدور حکم و یا اعمال مجازات


دستور العمل اعلام نسبت به شروع به کار قضات و کارآموزان پس از دریافت انتقال یا اشتغال و وظایف دیگر مسئولان مرتبط با آن


دستورالعمل و تذکر نکاتی راجع به پرونده های تخریب اراضی ، تجاوز و تصرف مراتع و جنگل ها


دستور العمل راجع به ارائه گزارش به تماس گیرنده تلفنی


دستور العمل راجع به ارسال پرونده قضایی به مراجع مطالبه کننده


ممنوع بودن قضات تحقیق ( جز قاضی تحقیق مشخص شده) از تحقیقات مقدماتی در پرونده های موضوع مواد 171 تا 186 قانون کار ؛اعلام نسخ ضمنی مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب


لزوم هماهنگی قضات ناظر زندان با شورای طبقه بندی زندانیان در مورد به کارگیری زندانیان در بخش خدمات


لزوم رعایت قانون و مقررات در جهت اصدار رای پس از ختم رسیدگی- لزوم خودداری قضات از اعلام ختم رسیدگی در صورت نیاز به تحقیقات یا استعلام از مراجع


تاکید بر رعایت تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل جز در چهارچوب اصل 141 قانونی اساسی-ناسازگاری امر قضا و شئون شغلی قضات یا اشتغال آنها در کارهای دیگر ، مثل سازمان تعزیرات


رسیدگی سریع به شکایات بازرسان و ناظران بر قیمت کالا و یا سازمان بازرسی


تخصیص شعبه یا شعبی جهت رسیدگی خارج از نوبت به شکایات ادارات منابع طبیعی محیط زیست و بهداشت و درمان-دستور العمل برای دادگاههای جهت رسیدگی به جرایم تخریب انفال و محیط زیست


اعلام اقدامات انجام شده مراجع قضایی در مورد متهم به اداره سجل کیفری پس از ارسال پیشنهاد عفو


منع واگذاری و صدور پروانه حمل سلاح بدون هماهنگی با حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه


منع تامین و توقیف اموال دولتی و رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت


درخواست تکمیل فرم علاقمندی قضات به رشته های مختلف قضایی-درخواست اعلام سوابق علمی و تجربی قضات ؛-دستور العمل راجع به امکان اجرای ماده 4 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه


لزوم نظارت مدیران و سر پرستان قضایی و انجام وظایف قانونی نسبت به شئون شغلی و اداری کارمندان خود - لزوم رعایت موازین ارزشی و اداری از سوی کارکنان قوه قضاییه