×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

ارسال احکام و تصمیمات قطعی علیه مدیران به سازمان بازرسی کل کشور


لزوم رسیدگی خارج از نوبت پرونده های زندانی دار و مراعات دقیق بخشنامه ها و قوانین در این مورد - لزوم تشکیل دفتر خاص پرونده های زندانی و بهره گیری از فن آوری رایانه ای در موارد مربوط به آن


لزوم اجرای دقیق و تسریع در رسیدگی به پرونده های به کارگماری غیر مجاز اتباع بیگانه و متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار


او امر مقام معظم رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح در مورد اجرای احکام قضایی به دادگستری ها


لزوم توجه مراعات قضات و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی در دعاوی توقف و اعلام مراتب به مقررات مربوط به آن در قانون تجارت ، مواد اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی ( م 12 ) ، 33 قانون اجرای احکام مدنی


لزوم برخورد سریع و قاطع تر با سوء استفاده کنندگان از عناوین و جایگاه سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی ، نشان ها و درجات نظامی و انتظامی و پوشندگان غیر مجاز و علنی لباسهای رسمی


دستور العمل تفصیلی استفاده صحیح و قانونی از مرخصی استحقاقی - منع تجدید وقت پرونده ها به عذر در مرخصی بودن قاضی و یا بلاتصدی بودن دادگاه ، حتی در ایام حج تمتع


اعلام کشفی و اعلامی بودن حکم دادگاه علیه جانی مبنی بر اشتغال ذمه محکوم علیه از تاریخ ارتکاب جنایت و پرداخت آن در سر سرید نه تاسیسی بودن حکم ؛لزوم رعایت قضات به توافق دعوا بر قیمت اصناف ششگانه؛


لزوم رسیدگی خارج از نوبت به شکایت نمایندگان قانونی وزارت نیرو و شرکت های وابسته و دعوت از نماینده قانونی آنها در دعاوی له و علیه آنها ؛برخورد قاطع با متجاوزان و اخلال کنندگان به تاسیسات عمومی ؛


توجه مراجع قضائی و واحدهای اجرا به مصونیت های پیش بینی شده در کنوانسیون وین 1961 و 1963 و ارسال تصویر دادنامه بدوی و تجدید نظر محکوم علیه خارجی مستقر سفارت خانه های خارجی واقع در ایران به دفتر امور بین الملل قوه قضاییه و خودداری از اجرای آن


اخذ اجازه مخصوص از مقام قضائی در تفتیش منازل و اماکن - پرهیز از تفویض نمایندگی های مطلق و دقت در تنظیم دقیق نحوه بازرسی


پیگیری و اعلام موارد مشمول ماده 284 و بند 1 ماده 4 ق آ د ک و سایر مقررات مربوط به بی اعتنایی یا جلوگیری ضابطان و غیره از اجرای دستورات مقامات قضایی از سوی روسای حوزه های قضایی


تخصیص یک شعبه از محاکم عمومی شهرستان هابه رسیدگی گزارش های بازرسی واجد وصف کیفری ؛ لزوم هماهنگی قضات با سازمان بازرسی کل کشور در تکمیل تحقیقات ، رفع ابهام و ابلاغ تصمیمات و احکام


لزوم رعایت مراتب اداری از جانب قضات در پاسخ نامه ها و امضای آنها ؛احتساب اقدام خلاف شئون آداب قضایی در ارزشیابی های ضمن اشتغال قاضی و پیشینه خدمتی ؛


تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت شکایت ؛ دستور العمل راجع به تکلیف مقرر در ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز


تخصیص شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال


اعلام منتفی شدن کمیسیون امنیت اجتماعی - اعلام لغو قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور و بخشنامه قبلی مربوط به آن


منع صدور رای برائت از ارتکاب قاچاق به صرف اعتراض مرتکبان ؛ توجه قضات به قوانین گمرکی ، نحوه گمرکی ، نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و در … پرونده های قاچاق کالا


فراهم نمودن موجبات اجرای حکم محکومان قطعی به قصاص و منتظر نگذاشتن دراز مدت آنها ؛ارسال پرونده محکوم قطعی قصاص منتظر نفس ، به دادگاه صادر کننده قرار جهت فک قرار بازداشت و تبدیل آن به وثیقه مناسب


ممنوعیت تشکیل و استفاده از بازداشتگاههای اختصاصی ، جز بازداشتگاه انضباطی نیروهای مسلح ؛ تمرکز مدیریت امور زندانها ، بازداشتگاهها در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ؛