×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

آئین نامه موضوع بند 14 تبصره 12 قانون بودجه سال 1368کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (ی ) تبصره 13 قانون بودجه سال 1368کل کشور


آئین نامه اجرائی طرح تقویت بنیه علمی رزمندگان وجانبازان


ماده واحده منع افزایش قیمتهای کالا وخدمات بخش دولتی


آئین نامه اجرائی تبصره 16قانون بودجه سال 1368


آئین نامه اجرائی بند (الف )تبصره 28 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


آئین نامه اجرائی قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی


آئین نامه اجرائی بند 2 تبصره 8 قانون بودجه سال 1368کل کشور


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 8بماده 51آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری


تصویبنامه راجع به اعطاء وام به صاحبان اماکن تخریب شده درطی جنگ درمناطق جنگ زده غرب وجنوب کشور


تصویبنامه راجع به لغو محدودیت اجازه تاسیس کارگاه ساخت یونیتهای دندانپزشکی وملحقات آن


سازمان هواپیمایی کشوری معاف از هزینه دادرسی و دفتر نمی باشد


رسیدگی بدعوی راجع خسارت ناشی از ملک با دادگاه محل وقوع ملک است


در دعوی اداره دولتی علیه کارمند خود بخواسته مطالبه خسارت بعلت حیف و میل در بودجه و هزینه آن در غیر مورد اختصاصی ، مرجع صالح برای رسیدگی دیوان محاسبات است


دادگاههای حقوقی 2 صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتی را دارند


قتل عمد باسبق تصمیم


قتل عمد با سبق تصمیم


دراجرای مجازات حق الناس (قصاص ) مقدم برحق الله (محارب )است


قانون تعزیرات حکومتی


دعوی قلع بنابه تنهائی و بدون درخواست خلع ید قابل رسیدگی است