×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

بعید است که یک دختر بدون مقدمه و داشتن هیچگونه رابطه ای به منزل غیر رفته و مدت سه روز اقامت نماید


در قوانین حاضر برای نیات ومقاصد مجرمانه قبل از فعلیت یافتن آن مجازاتی درنظرگرفته نشده است


در صورتی که محکوم علیه در مهلت تعلیق مرتکب جرم جدیدی شود، علاوه براجرای مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز اجرا خواهد شد


مجازات هر کدام از شرکت کنندگان در جرم ، مجازات فاعل مستقل آن جرم است


حد تفحیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است


حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شده باشد، حکم کند ومتهم را به اتهام عمل لواط با فرد نابالغ به قطع گردن با شمشیرمحکوم کند


در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید


اقرارالعقلاء علی انفسهم جایز است و نسبت به دیگری مسموع نیست


هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود


حاکم شرع می تواند درحق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حدالهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد


با وجود مشکل بودن احراز زنای به عنف منتفی بودن شرایط احصان ، پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل مجنی علیها منافاتی با آن ندارد و باید در رای دادگاه ملحوظ گردد


درجراحاتی که موجب دیه کامل است مثل ازاله بکارت دختر، درصورتی که مورد از موارد لوث تشخیص داده شود، با شش قسم می توان حکم به پرداخت ارش البکاره به میزان مهرالمثل صادر کرد


در امرکیفری تجدیدنظرخواه باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد


خواسته خواهان مارک آلمان بوده و بایستی دادگاه خوانده را بپرداخت مارک محکوم میکرد


جعل و استفاده از چک مجعول _چک سفید امضاء - مغایرت در نوع خطوط مندرج در چک با خط امضای آن


تصویبنامه در خصوص برگزاری هم اندیشی مطالعه معدن کاری و فلزکاری کهن


آئین نامه برگزاری گردهمایی های بین المللی


شاخصها و اهداف کمی بخشهای حمل ونقل جاده ای ، حمل ونقل ریلی


اصلاحیه تصویبنامه راجع به انتزاع بخشهای ورزقانو خاورانا از شهرستان اهر وتبدیل به شهر ارسباران


تصویبنامه راجع به برگزاری همایش بین المللی اخلاق زیستی