×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه تاسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند


تصویبنامه راجع به تعیین اعضای هیات داوری


تصویبنامه در خصوص گزارش عملیات انجام شده هر سال کلیه دستگاههای اجرائی


تصویبنامه در خصوص برگزاری دوره آموزشی حفاظت و نگهداری بناهای خشتی و پنجمین همایش بین المللی حفاظت مرمت اشیای تاریخی - فرهنگی و تزیینات وابسته ومعماری


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بندهای (الف ) و (ب ) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379


قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت واقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن


هرگاه کسی اقرار به زنا کندو بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنائی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود


دادگاه می تواند ضمن محکومیت متهم به شلاق تعزیری به اتهام رابطه نامشروع ، به عنون تتمیم حکم تعزیری مدتی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یابه اقامت در محل معین مجبور نماید


در صورتی که مسافت محل سکونت همسر بیش از مسافت شرعی باشد، زنای زن شوهردار فاقد شرایط احصان تلقی می شود


رها کردن نوزاد که از طریق نامشروع متولد شده ، مطابق قانون جرم و قابل مجازات است


در صورتی که ازاله بکارت ناشی از اغفال و اکراه باشد بنا به تقاضای مجنی علیه (زانیه ) دادگاه متهم (زانی ) رابه پرداخت مبلغی بابت ارزش البکاره محکوم می کند


حد زنای مردی که واجد شرایط احصان نباشد، صد تازیانه (شلاق ) است


برای نگهداری بچه شیرخوار و با فرض اضرار اجرای حد (شلاق ) به بچه و شیر مادر ، اجرای حد تا حصول شرایط به تاخیر می افتد


دادگاه می تواند به لحاظ رابطه مکرر متهم با زن شوهردار، وی را مدتی به اقامت اجباری در محلی به عنوان تتمیم حکم تعزیری محکوم کند


در جرم زنای به عنف و اکراه در مورد زانی اکراه کننده حد قتل صادر می شود


اگر قاضی به استناد علم خود انشاء رای کند، انکار متهم پس از اقرار وی ، حد زنا را ساقط نمی کند


در جرم اختلاس در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات را تا حداقل مجازات مقرر حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی تقلیل دهد


مجازات کسانی که به جرم اختلاس محکوم میشوند،قابل تعلیق نیست


مصداق قاضی دیگر موضوع بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قضات انتظامی و مقامات بازرسی روسای دادگستریها و جانشینان دادستانها و اجرای احکام می باشند نه هرقاضی دیگر