×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

مسئولیت یکایک مطالبی که در روزنامه به چاپ میرسد به عهده مدیر مسئول است و از این جهت مدیر مسئول مجاز به انتقال مطالب خلاف واقع و توهین آمیز نمی باشد


در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد


دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم علیه در آخر هر سال (روز25برج ) به میزان معینی از کل محکومیت خود را به صورت تقسیط پرداخت کند


قاضی دادگاه می تواند در صورت احراز اعسار و عدم توانایی محکوم علیه در پرداخت دیه ، حکم کند که دیه از بیت المال پرداخت شود


دادگاه می تواند به استناد قانون اعسار حکم به تقسیط الباقی محکوم به (دیه ) از قرار هر قسط به مقدار معین در هر ماه و بلاانقطاع تا استهلاک کامل دیه صادر نماید


کارفرمایان مسئول جبران خسارات وارده به کارگران در حین انجام کار در صورت احراز تقصیرمی باشند بابراین ، خساراتی تحت عنوان هزینه تهیه دارو ومعالجه و هزینه ایاب و ذهاب و حقوق ایام معالجه قابل مطالبه است


در صورتی که میزان دیه در حکم صادره از دادگاه بدوی کمتراز خمس دیه کامل باشد، مطابق بند 4ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است


در صورتی که متهم در حین انجام وظیفه تیراندازی کند، دیه به عهده سازمان مربوطه خواهد بود


دادگاه می تواند از جهت زیبایی شاکی ، متهم را به پرداخت مبلغی به عنوان ارش محکوم کند


هرگاه فردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند


درصورتی که تیراندازی دقیق و در راستای انجام وظیفه بوده باشد که منجر به قتل گردیده بیت المال مکلف به پرداخت دیه خواهد بود


هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا15 سال حبس محکوم می شود


مجازات آمر در قتل ، حبس ابد است


درصورتی که تعدادی از اولیاءدم کبیر وتعدادی صغیر باشند واولیاءدم کبیر خواهان قصاص قاتل باشند، باید ضمن رعایت غبطه ومصلحت صغار مقتول ، حکم قصاص به تضمین سهم الدیه صغار از سوی اولیاءدم کبیر مقیدشود


هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده فرارکند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود


در صورتی که شخصی کسی رابه اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مهدورالدم نبوده است ، قتل به منزله خطاء شبیه عمد است


برای تحقق لوث باید شواهد و امارات ظنی بر اصل قتل وجود داشته و برای دادگاه ظن و گمان قوی بر صدق مدعی و صحت ادعای وی حاصل شود


فوت متهم از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است


دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو دریکی از چهارماه حرام (رجب ذیقعده ذیحجه محرم ) واقع شود علاوه بر یکی از موارد ششگانه ، به عنوان تشدید مجازات باید یک سوم هر نوعی که انتخاب شده ، اضافه شود


در صورتیکه اولیاءدم مقتول از قصاص قاتل گذشت کنند، دادگاه می تواند به علت اینکه عمل قتل عمدی موجب اخلال در نظم جامه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، قاتل را به حبس تعزیری محکوم کند