×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

دفاع مشروع علاوه بر اجتماع سایر شرایط بایستی متناسب و متوازن با حمله باشد


گرچه در باب حدود اقرارعندالحاکم حجت است ، لیکن در باب قصاص صراحتی به اقرار عندالحاکم وجود ندارد


اقرار متهم به تمکین از لواط تاثیری در موضوع از جهت مقتول ندارد و اثبات این امر از لحاظ عاملیت مقتول مثبت تلقی نمی شود


هر فرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن ، باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازند


اخفاء ادله جرم ناظر به موردی است که شخصی غیر از متهم اصلی به منظور مساعدت به وی ، ادله جرم را مخفی نماید، نه خودمتهم


عدم فرار متهم از محل و رفتن آزادانه به پاسگاه انتظامی قرینه ای بر اعتقاد راسخ وی (قاتل ) به مهدورالدم بودن مقتولین بوده است


اولیاءدم می توانند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مقرر قصاص نمایند و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ کنند ویااصلا اعلام گذشت نمایند


یکی از راههای ثبوت قتل در دادگاه ، علم قاضی است بنابراین قاضی می تواند با علم خود قتل عمدی را اثبات و حکم به قصاص نفس قاتل صادر کند


با اقرار به قتل عمدگرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود


قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری ، یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد، قتل عمدی است


مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد، قتل عمدی است


قتل عمدی - مساعدت در فرار و اختفاء متهم


قوانین جزائی شامل کلیه کسانی است که با هر دین رسمی مرتکب جرم شده باشند - اقلیت مذهبی مسیحی


اقاله برهم زدن توافقی معامله توسط طرفین است - تقویم خواسته


تصویبنامه در خصوص حذف عبارتی از تبصره (1) ماده (8) آئین نامه ایجاد اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی


دادگاه مدنی خاص مرجع مطالبه مهریه بوده هرچند که شوهر فوت کرده باشد


نسبت به مالی که بر اثر قرار تامین صادره ازناحیه بازپرس توقیف است میتوان بعنوان اعتراض ثالث اعتراض نمودلیکن رسیدگی به این اعتراض درصلاحیت دادگاه حقوقی است


تصویبنامه راجع به میزان اضافه کار ساعتی کارکنان عملیاتی در امر پرواز سازمان هواپیمائی کشوری


هر دانشجوئی که از تحصیل منصرف شود باید این مبلغ را پرداخت کند تا بتواند مدارک خود را از دانشگاه پس بگیرد


مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در زمره واحدهای دولتی محسوب میگردد