×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

مقررات تعلیق شامل متهمین به سرقت نمی گردد


چون بیم تجری مرتکبین نیز بنظر دادگاه منتفی است حکم نقض و برائت صادر می شود


متهم جهت استفاده از پلاک تقلبی اتومبیل به ششماه حبس تعزیری محکوم می شود


متهم به جرم کوتاهی در انجام وظیفه - دادگاه باستناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی بپرداخت بمبلغ هزاردلار محکوم لکن دادگاه تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را بمبلغ ریال اصلاح نموده است


با توجه به صدور حکم آزادی مشروط قسمت دیگر حکم مبنی بر طرد از خاک جمهوری اسلامی اجرا گردد


دادگاه در خصوص آزادی مشروط زندانی اظهار داشت با توجه به حسن رفتار محکوم علیه و اینکه بیش از دو سو محکومیت خودراسپری نموده است و پیش بینی می شود منبعد مرتکب جرمی نگردد


استدلال دادگاه بدوی به اینکه چون از سوی مالک تلفن اعلام شکایت نشده موقوفی تعقیب صادر می شود موجه نبوده به لحاظ اینکه رسیدگی ماهیتی در پرونده انجام نشده با نقض قرار


هر کس اموال وکالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگر قرار دهد


صدور حکم محکومیت متهم به اتهام سرقت فاقد شرایط حد


هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد درصورتیکه یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشد


تعیین مجازات 20 ماه حبس برای کیف قاپی


هرکس عالما عامدا برای ارتکاب جرم اقدام به ساخت کلید نمایدمجرم است


ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی جیب بری و امثال آن


با توجه به گذشت منجز شاکی و جوانی و نادانی تجدیدنظرخواهانها استحقاق مساعدت و رافت اسلامی تخفیف از حداقل حبس مطرح در ماده 656 ق 0م 0ا اسلامی را با استفاده از ماده 728 دارند


استناد دادگاه به ماده 651 ق 0م 0ا درست نبوده زیرا جرم قبل از تصویب قانون مذکور واقع شده است


با نقض دادنامه بدوی تجدیدنظرخواه را به اتهام سرقت به لحاظ گذشت شاکی و جوانی متهم و با استفاده از ماده 22 همان قانون به محکوم می نماید


با توجه به رابطه کاری با شرکت (ز) و حضور شاکی در محل بمنظور دفاع از حقوق شرکت و رفع تصرف شاکی بوده ارکان تشکیل دهنده سرقت احراز نمی گردد بلحاظ فقد عنصر معنوی جرم تبرئه می گردد


به لحاظ اینکه اعلام هویت غیرواقعی به جای مشخصات اصلی در جریان تحقیقات جرم نبوده از مصادیق ماده 532 ق م ا نمی باشد


در سرقت برق


چنانچه سرقت از ناحیه معترض در دفعه اول بواسطه بیماری عصبی ارتکاب شده باشد ضرورت داشته است پس از حصول هوشیاری و رفع تاثیرات و فشارهای روحی در مقام اعلام بر می آمد