×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1368


آئین نامه طرح ساختمان در برابر زلزله


آئین نامه واگذاری زمین به موسسات مدارس غیرانتفاعی


بند(ه) بشرح زیر به ذیل بند(د) ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات عملی و اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی اضافه شود


آئین نامه اعطاء نشانهای دولتی


آئین نامه اجرائی قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 11 6 مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به اصلاح تبصره های 3و5 تصویبنامه شماره 7992 662 مورخ 1366 8 29


تصویبنامه راجع به لازم الرعایه نبودن محدودیت ایجاد کارگاه توسط سازمان زندانها


تصویبنامه راجع به اصلاح بند9 آئین نامه شماره 57008 و قسمت آخر تصویبنامه شماره 11722 مربوط به دوره تخصصی پزشکان


تصویبنامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری


آئین نامه اجرائی بند11 تبصره 12 قانون بودجه سال 1367


مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه جایز نیست


اصلاحیه قانون اراضی شهری


قانون نحوه رسیدگی به مسایل قضائی مربوط به نمایندگان مجلس شورای اسلامی


نحوه پرداخت کمکهای غیرنقدی به کشاورزان منطقه نوژیان بابت سالهای قرق به هیات نظارت واگذار شده


مفاد مصوبه هیات وزیران در قسمتی که ناظر به شمول قانون نظام صنفی نسبت به آموزشگاههای رانندگی می باشد مخالف مقررات است


تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی خانه های ارزان قیمت ساخته شده توسط دولت از مصادیق امکانات دولت محسوب می شود


قانون نحوه وصول مطالبات بانکها


مصوبه استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر اخذ عوارض شهردای از وکلای دادگستری استان غیرقانونی است


الزام به انتقال سرقفلی باید مستندبه دلیل باشد