×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

به علت عدم وجود چهار بار اقرار و سایر دلایل برائت متهم صادر گردد


اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند


هرگاه نابالغی را وطی کند، 74 ضربه شلاق تعزیرمی شود


هرگاه متهم به علت لواط با نابالغ توسط دادگاه به اعدام محکوم گردیده و در دیوانعالی نقض شده است


هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند کشته می شود


با وحدت ملاک در زنا و لواط ادعای اکراه از متهم پذیرفته می شود


متهم را به حد لواط از نوع قطع عنق با شمشیر محکوم و شعبه دیوان آنرانقض نموده است


گواهی پزشکی هم نمی تواندموجب حصول علم به لواط ایقایی باشد حکم اعدام نقض می شود


متهم به جرم لواط وقتل مجنی علیه به لحاظ تقدم حق الناس برحق الله به قصاص محکوم گردیده است


اصلاح آئین نامه استخدامی مرکز سنجش از دورایران


اصلاح آئین نامه اجرائی مالیات نقل وانتقال دست دوم به بعدانواع خودرو موضوع تبصره (4) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها وخدمات


اصلاحیه دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور


اصلاخیه آئین نامه اجرائی تبصره (52) بودجه سال 1376 کل کشور


تصویبنامه راجع به تغییر متن ماده 31 مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهور اسلامی ایران


اصلاح مقررات صادرات ، واردات وامور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران


قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح


اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا


بخشنامه در مورد وصول مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاص توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی


ماده واحده مورد استناد خوانده ( قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها ) ،در مورد واگذاری به مردم و اشخاص حقیقی بوده و صراحتی در واگذاری به ادارات دولتی ندارد