×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

اراضی موضوع مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها قابل خلع ید نیستند


قانون اصلاح ماده (150) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران وماده (160) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


تصویبنامه در خصوص تعیین مقدار کالا و ارز مورد نیاز برای هر یک از کالاهای گروه اول


تصویبنامه راجع به فوق العاده جذب متصدیان مشاغل (کارشناس امور داروئی ) و (کارشناس آزمایشگاه )


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بندهای (1) ، (2) و (4) بند (الف ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه راجع به تعیین استاندار همدان


موقوف الاجراء شدن ماده (8) آئین نامه اجرائی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی - مصوب 1376


تصویبنامه در خصوص تغییرات سود بازرگانی و شرایط ورودکالاهای وارداتی


آئین نامه اجرائی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند(ج ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه راجع به اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده جزء(2) بند(ب ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه راجع به شرکتهای مادر تخصصی


اصلاح تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور راجع به هماهنگی و پیگیری مسائل ویژه رفاهی دانشجویان و طلاب


تصویبنامه در خصوص تعیین استاندارمرکزی


تصویبنامه در خصوص جزء(3-1) بند(ل ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه در خصوص عضویت آقایان رضا داوری اردکانی ومهدی حجت در شورای سازمان اسنادملی ایران


تصویبنامه راجع به قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی برای سال زراعی 81-1380


تصویبنامه در خصوص سود پیش فروش خودرو


تصویبنامه راجع به بیمه کالا و افراد توسط بیمه مرکزی ایران


اصلاح تصویبنامه راجع به شرکتهای مادر تخصصی


تصویبنامه در خصوص سرمایه موسسات بیمه