×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

اسناد تجارتی - برات - الزام قبول کننده برات به پرداخت - حکومت ق م و قواعد حواله بر رابطه پرداخت کننده و صادر کننده برات - تادیه حقیقی برات ، شرط رجوع گیرنده به صادرکننده - قراررد دعوی جلب


استرداد امانت - اجرای مفاد قرارداد - اقرار ضمنی - تجزیه پذیری قبض اقساطی پول


اجرت المثل - ابطال اجرائیه - اجرت المثل بعد از تخلیه - اثبات تخلیه با شهادت


اجرت المثل - پژوهش از حکم دادگاه بخش - پذیرش دلیل


اجرت المثل - ارکان دعوی - اجرت المثل زمان جریان دادرسی تا صدور حکم


اجرت المثل - ارکان دعوی - مالکیت خواهان تصرف خوانده ومیزان عوض منافع مشاع


میراث زوجه از اعیان ومنافع ترکه - مالکیت خواهان و استیفاء منافع خوانده - استحصاب بقای دین


قدر متیقن شهادت گواهان - مالکیت مدعی و تصرف خوانده دو رکن اصلی دعوی


تغییر اختصاص پرداخت از اجرت المثل به اجاره بها


پس از اعلام اشتباه شعبه دادگاه تجدیدنظراستان ، دیوان عالی کشور صالح جهت اظهارنظر است ، نه شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظراستان


تعیین حبس به میزان کمتر از یک سال در خصوص بزه کلاهبرداری حتی با اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات دارای منع قانونی است


هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد، ولو آنکه در کشورمحل وقوع بزه نیز به اتهام وی رسیدگی شده باشد


ادعای اصدار چک تحت شرایط غیر طبیعی واکراه بدون ارائه ادله اثباتی کافی قابل پذیریش نیست


برای شروع به سرقت مجازات وضع نگردیده است


شناسنامه سند رسمی بوده النهاینه سنددولتی موضوع ماده 130 قانون تعزیرات نمی باشد


شرط تحقق بزه کلاهبردرای تجمع شرایط پیش بینی شده درقانون است


عطف به ماسبق نشدن قوانین راجع به جرائم منصرف از قوانین و احکام الهی است که از در اسلام تشریع شده اند


تحصیل هرگونه مالی اعم از ارز ریالی یا خارجی حسب مورد مشمول قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و ماده 606 قانون م ا است


لغو نظریه بازرسی فنی اداره کار فقط از جناب هیات بازرسان یا کارشناسان مربوطه ممکن میسور است


در صورت صدور حکم به محکومیت متهم ، شاکی خصوصی حق تجدیدنظر خواهی ندارد