×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

عدم حضور شاکی به منزل گذشت تلقی نمی گردد


ادعای بطلان سند رسمی معامله بعلت حجر که به اثبات نرسیده است پذیرفته نیست


حکم به تقسیم اموال موصی


عدم شمول عوارض آموزشی به شرکت بسته بندی پارس


قبل از لازم الاجراءشدن ق م ا ربا خواری فاقد اوصاف کیفری بوده است


چنانچه شاکی در محدوده قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی طرح ادعا نماید، محکومیت کیفری مشتکی عنه قابلیت توجیه ندارد


لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات


لایحه قانونی حذف کمیسیون مقدماتی ترفیع قضات


لایحه قانونی مربوط به تغییر مامور اجرای ماده 15 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب فروردین ماه 1348


لایحه قانونی اجازه فروش و اجازه فروش و اجازه تأسیسات و تجهیزات کشاورزی و دامپروری


لایحه قانونی راجع به تخصیص معادل یکروز درآمد حاصل از صادرات نفت برای فعالیت های عمرانی استانها


لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری


لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت


لایحه بخشودگی جرائم معوقه راهنمائی و رانندگی تا تاریخ 1357 11 22


لایحه قانونی مربوط به تعدیل سازمانهای ارتش ملی اسلامی ایران و بازنشستگی پرسنل و بازخرید سوابق خدمتی آنان


لایحه قانونی نحوه استفاده ازاتومبیلهای دولتی وفروش اتومبیلهای زائد


لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور ( غیر از شهرداری پایتخت )


لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب 22 3 1357


لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری


لایحه قانونی مربوط به شمول مفاد تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 کل کشور نسبت به بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون استخدام کشوری در ژاندرمری کل کشور