×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

لایحه قانونی شمول مواد 60 ، 70 ، 72 ، 73 ، 74 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقض عضو ، از کارافتادگی جزئی یا از کارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده اند


لایحه قانونی ترتیب رسیدگی باختلافات و دعاوی مربوط باراضی گنبد و دشت گرگان


لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قرار دادهای کشت و صنعت


لایحه قانونی اعاده بخدمت قضات و کارمندان بازنشسته


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون شمول ماده 80 و 84 قانون استخدام درباره کارمندان وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده و یا


لایحه قانونی تشکیل دانشگاه مازندران


لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف


لایحه قانونی اصلاح قانون به بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف


لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری


لایحه قانونی لغو معافیت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارده به جزایر خلیج فارس


لایحه قانونی القاء قانون اجازه استخدام هیاتی از افسران و درجه داران ارتش کشورهای متحده آمریکا مصوب 1322 و قرارداد مربوط به قانون مذکور منعقده بین دولت ایران و دولت آمریکا مورخ 12 مهر ماه 1326


لایحه قانونی معافیت 40 دستگاه اتومبیل پژو 504 جی ـ ال از حقوق و عوارض گمرکی


لایحه قانونی مربوط به شمول مقررات شرکتهای آب منطقه ای تابع وزارت نیرو در مورد کارمندان شهرداریها که در اجرای قانون تشکیل شرکتها تامین و توزیع آب و تاسیسات فاضلاب شهرها مصوب 54 4 29 به شرکتهای آب منطقه ای وزارت نیرو منتقل شده یا می شود


رای در یکی از مراکز پر جمعیت اجرا گردد


حد جلد زانی ایستاده و زانیه به صورت نشسته در حالی که لباسش به او بسته است جاری گردد


کیفیت اجرای مجازات شلاق از مصادیق ماده 115ق ح 0 ق (100 ق م ا) می باشد


به لحاظ اینکه متهمه تازه وضع حمل نموده اجرای محکومیت شلاق یکسال به تاخیر انداخته شود


مجازات زنای غیر محصن یکصد ضربه شلاق و پرداخت ارش بکارت


وجود شرائط احصان مشکوک است اگر مقطوع العدم نباشد ادعای حصول علم به وصفل احصان غیر متعارف و غیرعادی است


مجازات زنای غیر محصنه بدون عنف واکراه یکصد ضربه شلاق می باشد