×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی ومشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار


قانون موافقتنامه کار و گسترش نیروی کارگری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت


طرح ادعا ابتدا در این دادگاه فاقد جواز قانونی است


ارسال لیست خلاف واقع برای استفاده از مزایای تامین اجتماعی


تعیین مجازات حبس کمتر از91 روز موضوعیت ندارد و محاکم در این مورد با رعایت کیفیات مخففه مقید به تعیین جزای نقدی بدل از حبس می باشند


مخدوش نمودن پاسپورت


با توجه به اتهام متهم که جعل سمت و عنوان نماینده مجلس می باشد چون مستند قانونی دادگاه برای انطباق عمل متهمان و محکومیت با ماده 1 ق ت م 011ک می باشد و در پرونده هم دلیلی بر کلاهبرداری نمی باشدرای نقض می شود


صدور حکم به ضبط دو فقره سند مجعول


اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود


دادنامه صادره از حیث تعیین مجازات اشد مبنی بر اشتباه است زیرا متهم موصوف مرتکب بزههای متعدد مادی گردیده که بایستی برای هر یک از آنها مجازات علیحده تعیین گردد


مشارکت و استفاد از مجعول


با توجه به بی سوادی متهم و اینکه کارگری ساده بوه وصرفا به قصد دریافت کوپن ارزاق عمومی اقدام به محو کردن آثار مهر نموده است - جعل و استفاده از سند مجعول


با قبول این مسئله که مشتکی عنه از سه ماه و اندی قبل از تاریخ شکایت در مغازه تصرف داشته است مسئله سرقت نمی تواند محقق باشد


وضع آئین نامه خاص جهت صندوق بازنشستگی و وظیفه و خدمات درمانی کارکنان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران


اگر کسی بموجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی و یا محکوم به رفع مزاحمت شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف یا مراجعت نماید علاوه بررفع تجاوز به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون 12 اکتبر 1929 ورشو و پروتکل 28 سپتامبر 1955 لاهه و کنوانسیون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی


قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و پروتکل تعلیقی موافقتنامه سه جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا و آژانس بین المللی انرژی اتمی


قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور


مقررات تشکیلاتی ، استخدامی ، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه