×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

اعلام سوابق کیفری بدون ذکر نتیجه رسیدگی به اتهامات نیز نمی تواند موید وقوع بزه انتسابی خرید و فروش مشروبات الکلی به شمار آید


در مورد اتهام متهم به نگهداری مشروبات الکلی از آنجا که حسب مقررات ماده 175 ق 0م 0ا نگهداری فاقد لحاظ جزائی است رای به برائت صادر می شود


در جرم قطع درخت سه عنصر علم ، عمد و خلاف مقررات قانونی بودن برای تحقق بزه کفایت می نماید


غرس نهال و احداث هر نوع اعیانی و مستحدثات را در مسیر و حریم لوله های نفت ممنوع و شرکت ملی نفت را مکلف به رفع تجاوز و قلع وقمع اعیانی و مستحدثات کرده است ، اجرای قانون در قطع درختان جرم تلقی نمی شود


مجازات چرانیدن محصول دیگری


دادگاه متهم را به اتهام قذف به هشتاد ضربه شلاق محکوم نموده لکن دادگاه تجدیدنظرآن را نقض نموده است


نظر به اینکه پرونده موضوع تهمت و افتراء به صلح وسازش خاتمه پذیرفته است موضوع از شمول ماده 140 ق ت خارج بوده است


درحقوق الناس استیفای حق متوقف بر مطالبه ذیحق می باشد


به نظر دادگاه بدوی مطالبه و اصرار بر وصول حقوق متصوره واموال مورد ادعا اخاذی و افتراء تلقی نمی شود


دادگاه با احراز افتراء متهم را محکوم لیکن دادگاه تجدیدنظر انگیزه خاص که همان قصد اضرار به غیر با تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است رااحراز نکرده است


با توجه به اینکه متهم پس از صدور قرار منع تعقیب مجددا به قرار صادره اعتراض نموده و در انتساب اتهام اصرار داشته ، قصد اضرار متهم در پرونده یاد شده محرز دادگاه وی را مفتری تشخیص می دهد


اینکه متهم می گوید من به ظالم نفرین کردم اصلا نسبت ظلم دادن به کسی اهانت و جرم محسوب است


نسبت دادن بزه تقلب در کسب انطباقی باماده 141 ق ت (698 ق م ا) ندارد به فرض صحت موضوع افتراءتلقی می شود


دادگاه متهم را که بر علیه شاکی شکایت به سرقت نموده ونتوانسته صحت انتساب اتهام مذکور را ثابت کند عملش را از مصادیق افترا دانسته و محکوم نموده است


نگارش نامه خصوصی از طرف متهمه به عموی خود و تشریح اختلافات جاری بین دوخانواده اشاعه تلقی نشده واتهامی رامتوجه اونمی سازد


نشر اکاذیب- تعلیق مجازات


با توجه به اینکه پرونده ادعایی شاکی تا کنون منتهی به صدورحکم نهائی نشد است در وضوع موجود اتهامی متوجه متهم نیست


صدور حکم به محکومیت متهمین به نشر اکاذیب ، به تحمل 6ماه حبس - قرار موقوفی تعقیب - خیانت در امانت - برائت


متهم از اثبات ادعای خود مبنی بر انجام تهدید توسط شاکی عاجر واقرار به واهی بودن ادعای خود در دادگاه داشته است


عمل متهم دائر بر نشر اکاذیب و منطبق با ماده 698ق 0م 0ا است