×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

حد زنای زن یا مردی که واحد شرایط احصان نباشد یکصد تازیانه است


متهم به ارتکاب فعل حرام ( عریان شدن در مقابل خانم ب ) به 74ضربه شلاق محکوم شده است


باعنایت به مصالح طرفین وامکان وقوع عقد دائم بین متهمان بعد از انقضاء مدت عقد انقطاعی ، از اتهام انتسابی تبرئه می گرداند


نودونه ضربه شلاق برای داشتن ارتباط نامشروع غیر زنا


قانونا مرجع صالح برای تعیین ضابطه تشکیل مراسم ویژه اقلیت های دینی وزارت ارشاد اسلامی می باشد تجدیدنظرخواهان در این زمینه فاقد هر گوه سوءنیت و قصد مجرمانه ای بوده اند تبرئه می شوند


صدور حکم به مجازات دیگر افزون برآنچه که قانون تصریح شده فاقد محمل قانونی است


نسبت به اتهام علیحده متهم مبنی بر ارتکاب فعل حرام چون عمل ارتکابی از ناحیه وی فعل واحد و دارای عناوین متعدد می باشد و احوط همان صدق مزاحمت بانوان می باشد لذا از اتهام فعل حرام تبرئه می گردد


در حدود اگر شبهه ای باشد به مقتضای قاعده الحدود تدرء بالشبهات نمی توان حد رجم را انشاء واجرا نمود


برحسب قانون و شرع مکره مستحق حد و تعزیر نمی باشد


حد اعدام برای زنای به عنف


کیفیت اجرای شلاق به صورت غیرعلنی به استثنای سرو صورت و عورتین


اصولا سکوت را نمی توان از مصادیق تشویق وترغیب یا تسهیل تلقی کرد


تبعید به عنوان تتمیم مجازات علی القاعده وقتی باید اعمال شود که مجازات اصلی کفایت نکند


عکسهای مستند جرم نوعا عکسهای هنرپیشگان خارجی است که نظیر آنها در فیلمها و سریال های خارجی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است لذا عکسهایی که عفت عمومی را جریحه دار سازد نمیباشد


نظر به اینکه متهم در دادگاه بدوی فقط یک بار(کمتراز چهار بار) اقراربه ارتکاب را نموده است عملش منطبق با ماده 67 ق 0م 0ا است


استفاده از وسایل فیلمبرداری در یک مجلس عروسی با فرض اینکه در آن مجلس شئونات اسلامی رعایت نشده باشد ، موجب ضبط آنها به نفع دولت نمی باشد


از مجازات تبعی و تکمیلی زمانی استفاه شود که مجازات مقرر در قانون بر تنبیه وتنبه مرتکب کافی نباشد یا برای حفظ نظم و مصلحت عمومی اینکار ضروری می باشد


قانون برنامه وبودجه


قانون برنامه و بودجه


شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایه