×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص تعیین زمان اجرای اصلاح ماده 6 آئین نامه فوق العاده روزانه


مصوبه شورای عالی اداری در مورد اخذ پست سازمانی برای پرسنل بیمارستانها و مراکز جدیدالتاسیس درمانی


تصویبنامه در خصوص اجرای آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1372


اصلاح آئین نامه معاملات سازمان تامین اجتماعی


آئین نامه اجرائی تشکیل کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرحهای مصوب


مقررات اجرایی تبصره (46 ) قانون بودجه سال 1371 کل کشور


تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص لازم الاتباع بودن نظر معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری در موارد اختلاف نظر دستگاهها در استنباط از قوانین ومقررات


تصویبنامه در خصوص میزان حق ثبت نام داوطلبان آزمون سراسری دوره های تربیت معلم ودانشسراها


تصویبنامه در مورد توزیع موجودی حسابها وداراییهای جاری صندوق مشترک شهرداریها بین شهرداریهای کشور


مصوبه شورای عالی اداری به منظور تقویت واحدهای خارج از مرکز و توسعه اختیارات نهادهای تصمیم گیرنده استانی و متناسب کردن اختیارات مقامات دولتی در استان و تنظیم گستره منطقی تشکیلات دولت در ارائه خدمات


تصویبنامه راجع به عیدی کلیه مستمری بگیران بازنشسته ، از کارافتاده کلی سازمان تامین اجتماعی


تنفیذ آئین نامه اجرائی بند4قسمت ب تبصره 21قانون بودجه سال 1369 واصلاحیه آن به عنوان آیین نامه اجرایی بند3 قسمت ب تبصره 21قانون بودجه سال 1371کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال 1371


آئین نامه ماده یک اصلاحی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1367 موضوع تبصره 1 ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و الحاق موادی به آن مصوب 1370


اصلاحیه ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها


تصویبنامه در خصوص بر قراری روابط سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت دومنیکن


اصلاحیه عبارتی قانون بودجه سال 1371 کل کشور


جدول مربوط به چگونگی تعیین مناطق محروم و نیازمند بر اساس اولویتها


اساسنامه مرکز سنجش از دور ایران


تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 138 قانون اساسی